Prognoza cen franka szwajcarskiego w przyszłości

Jak widać na poniższym wykresie, frank porusza się w dobrze określonym kanale cenowym i nic nie wskazuje na to, aby miał go opuścić w najbliższym czasie.

rysunek nr 1

Zrzut ekranu z BossaFX

Pewna cykliczność, widoczna na wykresie, ma okres około 2,5 roku.

Porównując szczyty z 2009-02 i 2011-08 widać, że kolejny cykliczny szczyt powinien wypaść w lutym 2014 roku (ale go nie było!).

Szczyt w lutym 2014 byłby zupełnie naturalny (inwazja na Ukrainę) i zgodny z cyklem widocznym na rysunku. Niestety, Szwajcarzy postanowili „walczyć z naturą rynków” i doprowadzili do sztucznego „naciągnięcia sprężyny”.

Gdyby był „naturalny szczyt” w lutym 2014 roku, to pik byłby nie wyżej niż w okolicach 4,6-4,9 i dzisiaj oscylowalibyśmy w okolicach ceny 3,7-3,9.

Bank Szwajcarii próbował się ratować zwiększonym pokryciem franka w złocie (jesienne, nieudane referendum). Nic jednak z tego nie wyszło i nastąpiło skokowe dostosowanie kursu.

Co dalej?

Można się pokusić na postawienie prognozy krótko, średnio i długoterminowej. Spójrzmy na poniższe wykresy.

Rysunek nr 2

Zrzut ekranu z BossaFX

Rysunek nr 3

Zrzut ekranu z BossaFX

Prognoza krótkoterminowa.

Silne wsparcie na 3,85 wydaje się nie do pokonania, szczególnie że pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego.

Zniesienia Fibonacciego:

  • 38,2% => 4,22
  • 50,0% => 4,03
  • 61,8% => 3,85

Wniosek: może nawet już w przyszłym tygodniu zobaczymy korekcyjny wzrost franka w okolice 4,22 lub kolejny spadek do poziomu 3,93 z późniejszym odreagowaniem. Nie należy spodziewać się istotnych spadków poniżej 3,8.

Prognoza średnioterminowa.

Trend powinien być spadkowy przez najbliższe półtora roku. Wzrosty nie powinny przebić poziomu 4,22, a spadki poziomu 3,85. Silne wsparcie na 3,85 wydaje się nie do pokonania, szczególnie że pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego.

Dopóki nie zostanie przebita linia trendu wzrostowego (niebieska linia łącząca dołki, będąca jednocześnie dolną linią kanału wzrostowego), musimy założyć kontynuację trendu wzrostowego. W perspektywie średnioterminowej można założyć osuwanie się kursu do wsparcia 3,85, konsolidację i kolejne przebicie ostatniego szczytu.

Rysunek nr 4

Zrzut ekranu z BossaFX

Prognoza długoterminowa.

Ze względu na „ręczne sterowanie” rynkami walutowymi, brak zakotwiczenia walut w złocie i bardzo złożoną sytuacje polityczną w Europie, stawianie długoterminowych prognoz jest z oczywistych powodów obarczone sporym ryzykiem.

Upadek gospodarczy Rosji jest praktycznie przesądzony (chyba, ze ceny ropy gwałtownie wzrosną), tak samo jak pogorszenie się sytuacji w Grecji. Jeżeli groźba rozpadu Unii Europejskiej nabierze realnego kształtu, to nastąpi paniczna ucieczka od euro w stronę dolara USA, złota i franka szwajcarskiego.

Jeżeli gospodarka USA będzie się rozwijać szybciej niż europejska (wszystko na to wskazuje), to możemy oczekiwać dalszego osłabienia euro do dolara USA, nawet w okolice 0,83 w perspektywie kilkuletniej. Co do franka szwajcarskiego, to w dłuższej perspektywie nie jest realne, aby tak mała gospodarka mogła być „bezpieczną przystanią” dla bardzo dużych ilości kapitału uciekającego od euro.

Podsumowanie.

  • W najbliższym czasie na rynku CHFPLN będzie się utrzymywała spora zmienność, z przewagą trendu spadkowego.
  • Potem powinno nastąpić uspokojenie i obsuwanie się kursu poniżej 4,00 zł, z dążeniem do przetestowania poziomu 3,85.
  • Po okresie konsolidacji (1,5 roku lub dłużej) prawdopodobny jest kolejny, gwałtowny wzrost CHFPLN powyżej 5 zł.
  • W perspektywie kilkuletniej, przy uspokojeniu sytuacji politycznej w Europie, wymianie ekipy rządzącej w Rosji i odbudowie gospodarki europejskiej, powinno nastąpić przełamanie wzrostowego trendu na CHFPLN.
  • Jeżeli rozwój gospodarczy Polski będzie w następnych latach szybszy niż w Unii Europejskiej i w Szwajcarii, to realne stanie się ukształtowanie wieloletniego trendu spadkowego na CHFPLN.

Uwaga:

Autor nie jest zawodowym analitykiem ani doradcą finansowym. Czytelnik ponosi samodzielnie całkowite ryzyko wszelkich decyzji finansowych podejmowanych na podstawie powyższej analizy.

2 Comments

benek 25-07-2015, 14:59

to jaka jest wartośc dodana tego wpisu jak autor nie ponosi odpowiedzialności?

Reply
Andrzej 07-10-2015, 11:53

Watośc dodana wpisu jest taka że nie musisz zbierać tych danych i uczyć się analizy technicznej samodzielnie. Skoro to czytamy to mamy jakiś poziom zaufania do uczciwości i wiedzy autora.
Ale na końcu zawsze jest: Twoje pieniądze, twoja decyzja i ty ponosisz skutki. Życie.

Reply